Privacyverklaring The Vegetable Chef

Privacyverklaring

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt The Vegetable Chef persoonsgegevens. Deze gegevens hebben betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), en ook met op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat The Vegetable Chef inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen. The Vegetable Chef zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

 

The Vegetable Chef verwerkt de volgende persoonsgegevens

Algemene persoonsgegevens

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond

The Vegetable Chef verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die The Vegetable Chef met betrokkene heeft gesloten;
 • The Vegetable Chef een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van The Vegetable Chef, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van The Vegetable Chef aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie;
 • afleveren producten of diensten;
 • informatie over wijzigen producten en diensten;
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • telefonisch contact, e-mailcontact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Vegetable Chef verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitendverstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Vegetable Chef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

The Vegetable Chef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De betrokkene heeft ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van The Vegetable Chef of door middel van telefoon of e-mail. The Vegetable Chef zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

The Vegetable Chef gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door The Vegetable Chef vastgelegde persoonsgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Vegetable Chef verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met The Vegetable Chef.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met The Vegetable Chef.

The Vegetable Chef is als volgt te bereiken

Postadres: Zuideinde 171, 1551 EE Westzaan

KvK nr: 34 14 85 87

Telefoon: +31 (0) 6 517 50 717

E-mailadres: info@thevegetablechef.nl

Pin It on Pinterest

Share This